מקום: מלון הרברט סמואל, ירושלים | צילום : קירה קלצקי